Veel nieuws bij de tweede ROBUST Klankbord & Feedback Dag

De tweede ROBUST Klankbord & Feedback Dag op 6 juni 2023 stond in het teken van de resultaten van het ROBUST-project tot nu toe en hoe die kunnen bijdragen aan het duurzame energiesysteem van de toekomst. In het Testlab van projectpartner ElaadNL in Arnhem kwamen stakeholders, gebruikers, onderzoekers en experts bij elkaar om samen met ROBUST te komen tot de beste oplossing. De feedback van deze groepen is daarin onmisbaar. We geven een impressie van de bijeenkomst met een verslag en de presentatie.

Opening door Bart van der Ree

In navolging van de eerste ROBUST Klankbord & Feedback Dag op 4 oktober 2022, werd op 6 juni 2023 de tweede ROBUST Klankbord & Feedback Dag gehouden. ROBUST vindt het belangrijk om eindgebruikers, experts en projecten met vergelijkbare doelen te betrekken bij het verloop van het project. Vertegenwoordigers van deze groepen waren aanwezig: gemeente Utrecht, gemeente Arnhem, provincie Utrecht, het project SmoothEMS met GridShield, Duurzaam Craneveer, Utrecht Science Park, a.s.r., TenneT en Qbuzz. ROBUST projectpartners gaven een update van de stand van zaken.

Lees hier het verslag terug van de dag en bekijk de presentatie.

Duurzame energiesysteem van de toekomst

Op alle fronten is vooruitgang geboekt. Henk Fidder presenteerde het beoogde flexibele elektriciteitssysteem van ROBUST. De actuele capaciteit van het net wordt leidend voor hoeveel energie beschikbaar is. Die capaciteit wordt groter als daar flexibele bronnen bij komen zoals stationaire batterijen en elektrische bidirectionele (deel)auto’s, die kunnen laden en energie kunnen terug leveren. Ook wordt binnen ROBUST gekeken naar hoe er dan gehandeld kan worden met terug geleverde energie, zoals op het marktplatform GOPACS.

Janna de GraafAls het aan (ondertussen demissionair) Minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat lag, wordt bidirectioneel laden één van de oplossingen die het duurzame energiesysteem van de toekomst mogelijk maken. Zoals is vastgelegd in de Routekaart Energieopslag die begin juni werd gepresenteerd. Maar wat vindt het publiek? Janne de Graaf van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, presenteerde de eerste resultaten van 63 interviews met gebruikers en niet-gebruikers van elektrische voertuigen in verschillende wijken van Utrecht. De eerste voorzichtige inzichten zijn dat mensen graag elektrisch willen rijden voor het milieu en de lagere kosten, maar dat de dure aanschaf een algemeen struikelblok is om elektrisch te gaan rijden. De ondervraagden vonden vooral transparantie en goede communicatie over slim laden, kosten en datagebruik belangrijk. De actieradius en beschikbare laadpalen zijn hierbij belangrijke vraagstukken.

Slim en bidirectioneel de oplossing

Simon Tindemans en onderzoekers van TU Delft en Universiteit Utrecht hebben zich toegelegd op het modelleren van de flexibiliteit geboden door slim en bidirectioneel (Vehicle-to-grid of V2G) laden. Dit baseren zij op berekeningen met data verzameld in het bidirectionele ecosysteem dat al twee jaar operationeel is in Utrecht met nu zo’n 700 bidirectionele laadpalen en 250 elektrische deelauto’s van We Drive Solar. Eerste resultaten tonen aan dat er een groot potentieel ligt in slim en bidirectioneel laden voor het verminderen van netcongestie en verbeteren van de netbalans. Zij verwachten dit binnenkort te kunnen publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift.

Het gebruiken van de flexibiliteit door slim en bidirectioneel laden om de leveringspieken van zonnepanelen af te vlakken in nieuwe woonwijken om het lokale elektriciteitsnet te ontlasten is nog niet zonder meer mogelijk, vooral door bestaande wet- en regelgeving. Prof. Anoeska Buijze van Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht presenteerde het lopende onderzoek daarnaar. Dit wordt in de praktijk toegepast in de Utrechtse woonwijk Wisselspoor, waar bidirectionele deelauto’s het mogelijk moeten maken om een zonnepanelenpark aan te sluiten. Op 24 mei kwamen Minister Hugo de Jonge en Staatssecretaris Vivianne Heijnen, onder leiding van wethouder Eelco Eerenberg, alles te weten over deze veelbelovende wijk, waar duurzame mobiliteit, een gemengd woon-werk gebied, een autoluwe leefomgeving en de energietransitie samenkomen.

Inspirerende locatie

Rondleiding door Remi KeijsersGeen bezoek aan het Testlab van ElaadNL is compleet zonder een rondleiding. Deelnemers hoorden van ElaadNL expert Remi Keijsers alle ins en outs van deze bijzondere plek. Het Testlab van ElaadNL werd in juni 2022 nog feestelijk geopend door Koning Willem-Alexander. Op deze unieke plek in Arnhem komen veel technische snufjes samen die het mogelijk maken voor bedrijven en onderzoekers om onderzoek te doen. Er is zelfs een installatie aanwezig die het gehele Nederlandse elektriciteitsnet kan simuleren, om zo het systeem tot het uiterste te testen.

Tijdens de netwerkborrel vonden levendige discussies plaats over het onderzoek van ROBUST. We danken alle aanwezigen voor hun nuttige bijdragen.