Waardevolle feedback tijdens de eerste ROBUST Stakeholder Dag

Op 4 oktober 2022 werd de eerste ROBUST Klankbord & Feedback Dag gehouden. Project ROBUST wil zo feedback ophalen bij alle stakeholders, gebruikers en experts zodat zij samen komen tot de beste oplossing voor iedereen. In de toekomst zullen meer van dit soort bijeenkomsten worden georganiseerd. ROBUST werkt toe naar een flexibel elektriciteitssysteem, waarbij andere flexibele bronnen voor elektriciteit kunnen worden ingezet zoals bidirectionele auto’s en stationaire batterijen. Hierdoor wordt netcongestie verminderd en een robuust energiesysteem neergezet. Hier schetsen we een impressie van de middag.

Oplossingen en onderzoeksplannen van ROBUST

Bart van der Ree tijdens ROBUST Klankbord & Feedback DagTijdens de ROBUST Klankbord & Feedback Dag werd je meegenomen langs geboekte resultaten en de onderzoeksplannen van ROBUST. Hoe ziet het flexibiliteitssysteem eruit waarmee bidirectioneel ladende auto’s en stationaire batterijen het elektriciteitsnet robuuster kunnen maken? Allereerst deelden Bart van der Ree en Suuz Kamper van het Utrecht Sustainability Institute (USI) de principeoplossing en onderzoeksplannen van ROBUST. Welke oplossingen heeft ROBUST voor ogen en hoe worden die oplossingen onderzocht binnen het project?

Interdisciplinair onderzoek

Simon Tindemans tijdens ROBUST Klankbord & Feedback DagSimon Tindemans, universitair docent en onderzoeker aan de TU Delft, modelleert met collega’s het elektriciteitsnet en doet zo berekeningen aan netcongestie. Op deze manier brengt hij in beeld welk effect slim laden en bidirectioneel laden zouden hebben op het net. Hiervoor wordt data uit het veld gebruikt om de simulatie zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te laten aansluiten. Simon lichtte een tipje van de sluier van de eerste bevindingen van het ROBUST technisch modelleerteam.

Eén van de bijzondere aspecten van ROBUST is dat er niet alleen wordt gekeken naar de technische oplossingen, maar ook naar sociale en wettelijke aspecten. Bijvoorbeeld hoe gebruikers aankijken tegen slim en bidirectioneel laden. Maar ook hoe de techniek past binnen de huidige wet- en regelgeving. Zo wordt de techniek direct klaar gestoomd voor implementatie. Anoeska Buijze, universitair docent bestuursrecht aan de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) van de Universiteit Utrecht, gaf inzicht in welke onderwerpen onder de loep worden genomen.

Cartesius: toekomstig Utrechts woongebied met deelmobiliteit

De bijeenkomst werd gehouden in het CAB gebouw in de nieuw te bouwen wijk Cartesius. Matthijs Weggemans van ontwikkelaar Ballast Nedam nam de aanwezigen mee in de gedachten en theorieën onderliggend aan het ontwerp van Cartesius en presenteerde deel-ontwikkelingen aan de hand van de prachtige aanwezige maquette. Ook werden deelnemers getrakteerd op een rondleiding door het gebied van Erik Verboom van collega-ontwikkelaar DVP en entrepreneur Robin Berg van deelmobiliteitsbedrijf We Drive Solar.

Robin Berg demonstreerde bidirectioneel laden aan de hand van een bidirectionele Hyundia IONIQ5. Deze bijzondere elektrische (deel)auto’s kunnen zowel laden als ontladen om zo ook als flexibele energiebron te kunnen fungeren in het nieuwe Cartesius. Tenslotte gaf Matthijs Kok van Gemeente Utrecht een inkijkje welke impact ROBUST heeft op stadsregio’s zoals Utrecht.

Feedback en vragen vanuit stakeholders

Vragen en feedback vanuit de stakeholders tijdens de bijeenkomst zijn hieronder opgenomen, waarbij ook de reactie vanuit project ROBUST te vinden is.

  • Wordt stadsdistributie en elektrificatie van vrachtverkeer ook meegenomen?

Op dit moment wordt wel stadsmobiliteit onderzocht in de laadremise van busbedrijf QBuzz, maar nog niet stadsdistributie. Het flexsysteem moet echter wel geheel open zijn voor dergelijke partijen. Als onderdeel van de stadsbrede aanpak, is dit aspect interessant en kan het in het ROBUST onderzoek zeker een plaats krijgen.

  • Wat zijn de deliverables van het project?

Uiteraard zijn er diverse grote en kleine deliverables. De belangrijkste deliverable is de principeoplossing, uitgewerkt en gevalideerd in Utrecht en Arnhem.

  • Wordt de netflexibiliteit in de pilot geaggregeerd?

Ja inderdaad. Aggregatie vindt plaats vanuit laadpalen, batterijen en andere bronnen.

  • Hoe open is de aggregatie als je met één partij werkt?

In de Utrecht-pilot wordt inderdaad gewerkt met de partijen in het Utrechts bidirectioneel ecosysteem. Maar het doel van het project is om het uiteindelijke flexsysteem juist geheel open te stellen voor alle partijen die geaggregeerde netflexibiliteit kunnen aanbieden.

  • Wordt er enkel gerekend (computers en papier zijn geduldig), of gaat er ook concreet ge-pilot worden?

ROBUST bouwt voort op de pilots die al zijn gestart in de projecten Smart Solar Charging en FLEET. In de stad Utrecht willen we ook in ieder geval een grote pilot met het Bidirectioneel Ecosysteem uitvoeren. Enkele andere pilots zijn ook in ontwikkeling, onder meer in Cartesius. Vervolgens wordt er nog verder gebouwd in project SCALE richting bredere Europese uitrol.

  • In hoeverre kun je de pilots isoleren van het effect van andere factoren daar omheen?

Interessante vraag, dat zal in rekenstudies moeten worden geanalyseerd en daarvoor zullen we aandacht hebben.

  • Wordt de studie gedaan met als randvoorwaarde om netverzwaring te voorkomen?

Het doel is om een robuust en flexibel elektriciteitssysteem neer te zetten, niet per sé om netverzwaring te voorkomen.

  • Houden jullie rekening met dynamische netten die kunnen schakelen?

Jazeker. In de rekenstudies wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van dynamische netoptimalisatie als onderdeel van de principeoplossing.

  • Flexibiliteit binnen gebouwen en werklocaties wordt binnen ROBUST beperkt meegenomen, de focus ligt op mobiliteit en het stadsbrede netwerk. Is het interessant om op dit punt de verbinding te zoeken met FLEET en met andere projecten?

Dat is een goede suggestie. Er is al contact via USI met FLEET en zusterproject TROEF, en contacten worden gelegd met andere projecten die zich op flex in gebouwen en/of werklocaties richten.