Home2022-11-03T13:41:11+01:00
Loading...

Nieuwe manieren van energiedistributie en beheer

Door de sterke groei van nieuwe energietechnologieën zoals decentrale duurzame opwek, gasloze gebieden en elektrisch vervoer en daarnaast het overheidsbeleid om vanuit haar klimaatdoelen onze energievoorziening te verduurzamen, komt het elektriciteitssysteem in Nederland voor unieke uitdagingen te staan. Er ontstaat een snelgroeiend potentieel voor het verhogen van de netflexibiliteit in ‘slimme’ steden en regio’s, waardoor netcongestie wordt voorkomen. Zo wordt op diverse locaties geëxperimenteerd met energieopslag en levering door autobatterijen en stationaire batterijen, waardoor grote ‘virtuele batterijen’ ontstaan. Dit kan worden gecombineerd met slimme aansturing van warmtepompen en dosering van de netlevering van PV panelen.

In stadsregio’s worden deze ontwikkelingen zichtbaar. Hier kunnen clusters van bidirectionele elektrische auto’s (EV’s), e-bussen, e-distributievoertuigen en wijkbatterijen een kansrijke bron van flexibiliteit vormen. Maar ook aggregatie van flexibiliteit in woningen kan in de toekomst een bijdrage leveren, zoals bijvoorbeeld PV in combinatie met een thuisbatterij.

De implementatie van deze technieken gaat zo snel dat impact op het niveau van de stadsregio ontstaat. Daarmee ontstaan in en rond de stad in hoog tempo grote potentiële bronnen van flexibiliteit. Deze flexibiliteitsbronnen kunnen worden ingezet om netcongestie op wijk- en stadsregioniveau te vermijden en daarmee de noodzaak tot netverzwaringen te verminderen, en daarnaast om regionaal en nationaal energiemarkten te voorzien van opslag- en balanceringsdiensten waardoor voor exploitanten van deze duurzame technieken extra inkomsten mogelijk zijn.

ROBUST richt zich op integrale oplossingen voor lokale congestieproblemen in stadsregio’s. ROBUST bouwt voort op de eerdere projecten Smart Solar Charging en FLEET. In deze projecten is laten zien dat door het slim op- en ontladen van elektrische auto’s, we het elektriciteitsnet op wijkniveau kunnen ontlasten.

Kennisdeling in breed samenwerkingsverband

Kennisdeling en innovatie zijn belangrijke pijlers van ROBUST. Door voort te bouwen op bestaande systemen en protocollen, ontwikkelen we een aanpak die overal (zelfs wereldwijd) toepasbaar is.

We doen onderzoek in de stadsregio’s Utrecht en Arnhem. Utrecht heeft inmiddels meer dan 500 speciale bidirectionele laadpunten voor elektrische auto’s. Naast opladen, kunnen bidirectionele auto’s via deze laadpalen ook elektriciteit teruggeven aan het elektriciteitsnet.

Actueel

Nog slimmer laden van elektrische auto’s

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en TU Delft tonen aan dat het toevoegen van laadpauzes de effectiviteit van slim laden verdubbelt. De meeste auto’s ondersteunen dit al, maar enkele automodellen kunnen niet goed omgaan met deze laadpauzes. De onderzoekers roepen autofabrikanten op ervoor te zorgen dat álle modellen met laadpauzes om kunnen gaan. De normen daarvoor bestaan al, maar worden in enkele gevallen niet goed toegepast. Het verplicht stellen van technische slim-laden-eisen kan helpen.

ROBUST op de Earth System Governance Conferentie 2023

Wil je weten hoe elektrische voertuigen de energietransitie juist mogelijk kunnen maken? Partners van project ROBUST vertelden er onlangs alles over tijdens de Radboud Conferentie over Earth System Governance (ESG), georganiseerd door de Radboud Universiteit in Nijmegen en het Earth System Governance Project. Lees verder voor een impressie van de sessie en het terugkijken van de presentaties.

Veel nieuws bij de tweede ROBUST Klankbord & Feedback Dag

De tweede ROBUST Klankbord & Feedback Dag op 6 juni 2023 stond in het teken van de resultaten van het ROBUST-project tot nu toe en hoe die kunnen bijdragen aan het duurzame energiesysteem van de toekomst. In het Testlab van projectpartner ElaadNL in Arnhem kwamen stakeholders, gebruikers, onderzoekers en experts bij elkaar om samen met ROBUST te komen tot de beste oplossing. We geven een impressie van de bijeenkomst met een verslag en de presentatie.

Bidirectioneel laden op Routekaart van Rijk naar Duurzaam Energiesysteem

Energie van zon en wind komt in vlagen en is niet altijd beschikbaar. Hoe kun je vraag en aanbod op het elektriciteitsnet dan toch in balans houden? Dat kan met energie opgeslagen in flexibele bronnen volgens de Routekaart Energieopslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Mede dankzij project ROBUST staat bidirectioneel laden op die Routekaart als één van de oplossingen.

Minister De Jonge en Staatssecretaris Heijnen bezoeken energiebalancerende mobiliteitshub in duurzame woonwijk Wisselspoor deelgebied 1

Persbericht - Hoe kunnen elektrische voertuigen juist de oplossing zijn voor overbelasting van het net? Dat wordt uitgezocht in de nieuwe duurzame woonwijk Wisselspoor in Utrecht. Op 24 mei kwamen Minister Hugo de Jonge en Staatssecretaris Vivianne Heijnen, onder leiding van wethouder Eelco Eerenberg, alles te weten over deze veelbelovende wijk, waar duurzame mobiliteit, een gemengd woon-werk gebied, een autoluwe leefomgeving en de energietransitie samenkomen.

Go to Top