Loading...

MOOI regeling/TKI

MOOI Gebouwde Omgeving

ROBUST is mede gefinancierd door TKI Urban Energy  en door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties. Het project valt onder de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) van de rijksoverheid.

Deze subsidieregeling betreft innovatieprojecten die de gebouwde omgeving CO2-vrij maken met oog voor circulariteit, luchtkwaliteit en natuur. ROBUST past in de doelstelling van MOOI om slimme oplossingen te leveren voor de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en eerlijkheid van de elektriciteitsvoorziening.

Hoe invulling wordt gegeven aan deze doelstelling, is verwoord in het Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma ‘Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving (MMIP5)’. De oplossingen waarmee ROBUST komt, valt onder de volgende thema’s:

  • Flexibiliteit van/voor energiesysteem in de gebouwde omgeving
  • Systeemontwerp voor elektriciteitssysteem in de gebouwde omgeving
  • Lokale flexibiliteit ten behoeve van het totale elektriciteitssysteem

Ook leveren we een bijdrage aan het zogenoemde ‘Emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 2050’ (MMIP 9, MMIP 10 en MMIP 13).