Bidirectioneel laden op Routekaart van Rijk naar Duurzaam Energiesysteem

Energie van zon en wind komt in vlagen en is niet altijd beschikbaar. Hoe kun je vraag en aanbod op het elektriciteitsnet dan toch in balans houden? Dat kan met energie opgeslagen in flexibele bronnen volgens de Routekaart Energieopslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Mede dankzij project ROBUST staat bidirectioneel laden  op die Routekaart als één van de oplossingen en daar zijn alle ROBUST projectpartners trots op. In ROBUST werken netbeheerders, bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan opslag en gebruik van duurzame energie in bidirectionele elektrische (deel)auto’s en andere flexibele bronnen. Zo worden vraag en aanbod op het elektriciteitsnet gebalanceerd en kan het net robuust blijven in de toekomst.

Bidirectionele Hyundai IONIQ5 in Utrecht

Flexibele energie is de oplossing

Het Rijk zet groot in op energie van zon en wind als energiebronnen voor het duurzame energiesysteem van de toekomst. Deze duurzame energiebronnen zijn alleen niet altijd beschikbaar, waardoor grotere verschillen zullen ontstaan tussen vraag en aanbod van elektriciteit. Eén van de manieren om dit op te vangen, is door energie op te slaan en het later te gebruiken aldus het Ministerie van EZK. Daarom presenteerde Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie deze maand in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer de Routekaart Energieopslag. In deze Routekaart worden de mogelijkheden beschreven voor de opslag van energie, in elektriciteit zoals in accu’s van bidirectionele elektrische auto’s, in moleculen zoals bijvoorbeeld in waterstof, en in warmteopslag bijvoorbeeld in de ondergrond. Ook staan er acties in die volgens het Ministerie genomen moeten worden tot 2035 en daar voorbij om energieopslag te bevorderen en te komen tot het duurzame energiesysteem van de toekomst.

Routekaart Energieopslag omslagVind hier de Kamerbrief en de Routekaart Energieopslag van Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie, gericht aan de Tweede Kamer:

Kamerbrief over Routekaart Energieopslag voorjaar 2023

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/06/07/26610930-kamerbrief-routekaart-energieopslag-voorjaar-2023

Routekaart Energieopslag downloaden via Ministerie van EZK:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/06/07/bijlage-1-routekaart-energieopslag

Van overbelast naar balans

Nu is overbelasting van het net ook een groeiend probleem. In sommige gebieden in Nederland zijn geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk voor nieuwe wijken of bedrijven. Bovendien stijgt de vraag naar elektriciteit door het groeiende aantal In project ROBUST wordt onderzocht hoe elektrische auto’s en andere flexibele bronnen juist een oplossing kunnen zijn. De accu’s van elektrische auto’s hebben bijvoorbeeld veel capaciteit, wat doorgaans grotendeels onbenut blijft doordat auto’s veel stilstaan. Bidirectionele elektrische auto’s kun je overdag laden met duurzame energie en dat later weer terug leveren aan het net als ‘verse’ energie van zon en wind niet voorhanden is.

Bidirectioneel ecosysteem al in Utrecht

ISGAN Award uitgereikt door Minister Rob Jetten aan Baerte de Brey namens projectGestart in de achtertuin van entrepreneur Robin Berg van deelautobedrijf We Drive Solar, is er een bidirectioneel ecosysteem van 700 bidirectionele laadpalen en 250 elektrische deelauto’s in Utrecht succesvol neergezet in  het project Smart Solar Charging, dat vorig jaar afliep. Het project is in 2022 bekroond met de prestigieuze ISGAN Award van het Internationaal Energie Agentschap als meest innovatieve techniek voor een toekomstbestendig slim elektriciteitsnet met de meeste potentie voor wereldwijde toepassing. In opvolger ROBUST wordt dit Utrechtse bidirectionele ecosysteem uitgebreid en niet alleen gekeken naar de doorontwikkeling van de techniek, maar ook wat er nodig is voor de gebruiker en de bijbehorende wet- en regelgeving. Zo wordt in ROBUST het bidirectionele ecosysteem gelijk klaar gemaakt voor bredere implementatie, met financiële ondersteuning van de MOOI regeling van TKI Urban Energy, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties. Intussen houdt zusterproject SCALE zich bezig met de implementatie van dit energiesysteem op Europese schaal, wat mogelijk wordt gemaakt door Horizon Europe.

Zo breed mogelijk gedragen oplossing

In ROBUST werken netbeheerders, bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen: Stedin, We Drive Solar, Enervalis, Edmij, ElaadNL, TU Delft, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Gemeente Utrecht en Gemeente Arnhem, onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute. Stakeholders worden zo veel mogelijk betrokken om zo tot een zo breed mogelijk gedragen oplossing te komen. Zie ook het overzicht van partners.