Europese krachten gebundeld voor volledig elektrisch vervoer

Wat is er nodig voor een soepele overgang naar volledig elektrisch vervoer? Deze vraag was onderwerp van gesprek op de AVERE E-mobility Conference (AEC2023) in Utrecht op 26 & 27 september. Het was dé plek voor industrie, consumenten en overheden om op Europees niveau hun krachten te bundelen op het gebied van e-mobiliteit. Project ROBUST en het Europese zusterproject SCALE waren erbij. Beide samenwerkingsprojecten onderzoeken manieren om elektrische auto’s in te zetten voor het toekomstbestendig maken van het elektriciteitsnet.

ROBUST en SCALE op AEC2023

Elektrische voertuigen zijn in opkomst, vooral nu de komende tijd de verbrandingsmotor wordt uitgefaseerd. De klimaatambities van de EU hebben ertoe geleid dat wetgevers het vrijwel eens zijn geworden over een einddatum voor verbrandingsmotoren in de komende tien jaar. Hierdoor zullen elektrische voertuigen in de nabije toekomst de belangrijkste voertuigen op de Europese wegen worden. AVERE is hét platform dat op Europees niveau nationale mobiliteitsorganen bij elkaar brengt om ervaringen uit te wisselen. Op deze manier helpt AVERE de Europese wegen schoner en gezonder te maken.

vijf voorwaarden voor soepele overgang naar volledig elektrisch vervoer.

De vijf belangrijkste voorwaarden

Het vastleggen van een duidelijke einddatum voor de verbrandingsmotor was de eerste vereiste voor de brede introductie van EV op de weg. De tweede stap is nu het in kaart brengen van de belangrijkste factoren om een toekomstbestendig en optimaal e-mobiliteit ecosysteem te creëren. De AEC2023 is daarom gebaseerd op de belangrijkste vijf voorwaarden voor een soepele overgang naar volledig elektrisch vervoer.

Met ROBUST en SCALE naar een toekomstbestendig elektriciteitsnet

Eén van die voorwaarden voor de overgang naar volledig elektrisch vervoer is een toekomstbestendig elektriciteitsnet (Resilient Energy infrastructure, afbeelding 1). Door het groeiende aantal elektrische voertuigen, zal de vraag naar elektriciteit stijgen. Zonder sturing kan deze exponentiele groei leiden tot overbelasting van het net, oftewel netcongestie, met als gevolg uitval van het elektriciteitsnet. Netcongestie is nu al een probleem bij het aansluiten van nieuwbouwwijken in steden zoals Utrecht. Project ROBUST werkt aan een oplossing, en Bart van der Ree van het Utrecht Sustainability Institute presenteerde ROBUST tijdens de AEC2023.

ROBUST op AEC2023

Bart van der Ree namens ROBUST op AEC2023

Overheden, bedrijven en kennisinstellingen werken in ROBUST samen naar een principeoplossing waarin flexibele energiebronnen worden ingezet, zoals bidirectioneel ladende elektrische auto’s. Bidirectionele auto’s kunnen zowel laden als energie terug leveren aan het net. Zo kun je de autobatterijen gebruiken als opslag voor duurzame energie en inzetten op piekmomenten. Andere flexibele energiebronnen zijn stationaire batterijen en zonnepanelen. Flexibele energiebronnen kun je ook combineren met het slim aansturen van warmtepompen en slim laden van elektrische voertuigen, waarmee je laden uitstelt naar rustige momenten. Zo kun je de elektriciteitsvraag bufferen. Dit is volgens demissionair Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie ook één van de manieren om energieopslag te bevorderen en te komen tot het duurzame energiesysteem van de toekomst zoals gepresenteerd in de Routekaart Energieopslag in juni.