ROBUST op de Earth System Governance Conferentie 2023

Wil je weten hoe elektrische voertuigen de energietransitie juist mogelijk kunnen maken? Partners van project ROBUST vertelden er onlangs alles over tijdens de Radboud Conferentie over Earth System Governance (ESG), georganiseerd door de Radboud Universiteit in Nijmegen en het Earth System Governance Project. In ROBUST werken gemeenten, netbeheerders, bedrijven, burgergroepen en kennisinstellingen samen aan een oplossing voor een overbelast elektriciteitsnet. Elektrische, bidirectionele auto’s die kunnen laden en terug leveren aan het net, worden ingezet als buffer waardoor netverzwaring wordt uitgesteld. Lees verder voor een impressie van de sessie en het terugkijken van de presentaties.

Brug tussen wetenschap en praktijk

De Radboud Universiteit bestaat 100 jaar en dat vierden ze met de organisatie van de Radboud Conferentie over ‘Earth System Governance’ in Nijmegen eind oktober. De conferentie werd georganiseerd door het Radboud Centre for Sustainability Challenges (RCSC) en het Earth System Governance Project. Inmiddels is er een lange traditie van wereldwijde conferenties over beheer van het aardsysteem die vanaf 2007 jaarlijks plaatsvinden. De 2023 editie richtte zich vooral op het vormen van een brug tussen de wetenschap en de samenleving voor duurzaamheidstransformaties – met andere woorden inter- en transdisciplinariteit.

De energietransitie lokaal mogelijk maken

De energietransitie gaat gepaard met een ongekende groei van zonne-energiesystemen en van elektrische voertuigen (EV’s) in steden. Dit zet het huidige elektriciteitsnet onder druk. Lokaal kunnen flexibele energiebronnen ingezet worden om dit op te vangen, zoals elektrische, bidirectionele (deel)auto’s, stationaire batterijen en zonnepanelen. ROBUST richt zich op het ontwikkelen van een oplossing en doet dat op drie niveau’s, namelijk technisch, sociaal en juridisch. Voor meer informatie rondom de sessie, zie ROBUST sessie.

Bart van der Ree van het Utrecht Sustainability Institute leidde de ROBUST sessie en startte met een overzicht van het project. Op technisch niveau wordt het beheer van de lokale vraag en aanbod van elektriciteit vanuit flexibele bronnen bestudeerd en geoptimaliseerd. Nanda Panda van TU Delft gaf een overzicht van de ontwikkelingen op dit gebied. De mogelijkheid om de EV als flexibele bron te gebruiken is afhankelijk van het gedrag van EV-gebruikers. Daarom richt sociaal-wetenschappelijk onderzoek zich op het bestuderen van de bereidheid van eindgebruikers om hun gedrag aan te passen. Janna de Graaf en Yang Hu van Universiteit Utrecht onderzoeken dit en toonden hun laatste inzichten.

Hoewel technisch en sociaal onderzoek zal aantonen wat mogelijk zou zijn, is dit hoogstwaarschijnlijk (nog) niet toegestaan door de wet. Daarom wordt er ook juridisch onderzoek gedaan, dat kan leiden tot aanbevelingen voor veranderingen in de regelgeving. Anoeska Buijze van Universiteit Utrecht presenteerde de wet-technische uitdagingen.

Kijk hier de presentaties terug:

ROBUST Radboud presentatie

Over ROBUST

Het ROBUST project is een samenwerking van gemeenten, netbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen, zie projectpartners. ROBUST is mede gefinancierd door TKI Urban Energy  en door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties. Het project valt onder de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) van de rijksoverheid.