Geen netcongestie door flexibel laden van elektrische auto’s

Veel landen streven naar een emissievrij wagenpark door massaal in te zetten op elektrische voertuigen. Hierdoor neemt de vraag naar stroom toe, wat kan leiden tot netcongestie doordat het net de vraag niet aankan. Masterstudente Flore Verbist van de Master Sustainable Energy Technology aan de TU Delft, deed voor ROBUST onderzoek naar het effect van slim laden van elektrische auto’s op het elektriciteitsnet. Flore ontwikkelde een slim laadalgoritme en ontdekte dat conngestie voorkomen kan worden als elektrische auto’s buiten piektijden worden geladen mét onder andere een groot aandeel aan wagens die kunnen terugleveren aan het net.

Met het oog op emissie-vrije mobiliteit tegen 2050, is het belangrijk om knelpunten in onze huidige elektriciteitsnetten tijdig te kunnen opsporen en efficiënt om te gaan met netverzwaring. In de Masterthesis genaamd “Interplay between LV grids and EVs’ charging flexibility” heeft Flore gekeken naar hoe flexibiliteit van EV-gebruikers optimaal benut kan worden om spannings- en congestieproblemen in laagspanningsnetten (LV) te voorkomen. Daarnaast werden ook de belangen van EV-gebruikers en laadpaaloperatoren geoptimaliseerd. Een slim laadalgoritme werd ontwikkeld en ROBUST-gerelateerde scenario’s werden onderzocht. Flore deed het onderzoek onder leiding van assistant professor Pedro Vergara Barrios en onderzoeker Nanda Kishor Panda van TU Delft.

Gouden combinatie
Uit de resultaten bleek dat een groot aandeel aan bidirectioneel laden, de modellering van energiestromen en nieuwe nettarieven samen de optimale uitkomst biedt om netverzwaring tot het absolute minimum te reduceren en de belangen van alle stakeholders te respecteren. Hiermee combineert Flore ROBUST met het aanverwante project FLEET, waar een praktijkexperiment wordt uitgevoerd naar de impact van slimme nettarieven op de belasting van het elektriciteitsnet. Verder werd er ook een eerste aanzet gegeven om het effect van batterijdegradatie door bidirectioneel laden te onderzoeken.

Een elektronische versie van de Masterthesis is terug te vinden op de TU Delft repository.