Flexibel energiesysteem ROBUST groot in beeld bij twee webinars

Heb je altijd al meer willen weten over hoe elektrische auto’s en stationaire batterijen het net juist kunnen versterken? Kijk dan nu maar liefst twee webinars terug, georganiseerd door respectievelijk de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en het kennis- en innovatiecentrum ElaadNL. De webinars werden gegeven door projectmanager Bart van der Ree van het Utrecht Sustainability Institute en Nico Brinkel, onderzoeker en projectleider aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. Beiden presenteerden het onderzoek dat wordt uitgevoerd in het project ROBUST.

Flexibele energie in de stad

Bart van der Ree was te gast bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) bij de webinar serie ‘Morgen begint vandaag’ met als thema ‘Flexibele energie in de stad’. De mogelijkheden van een slim lokaal energiesysteem in de stad dat mobiliteit en gebouwde omgeving combineert waren onderwerp van gesprek. Allereerst introduceerde Alienke Ramakers van Royal Haskoning DHV het onderwerp, gevolgd door Bart van der Ree van ROBUST in Utrecht en Hans Roeland Poolman van Local Inclusive Future Energy (LIFE) in Amsterdam. ROBUST en LIFE zijn beide projecten mede gefinancierd door de MOOI-regeling van de Topsector Energie subsidie van het Ministerie van EZK.

Bart van der Ree van het Utrecht Sustainability Institute (USI) leidt het project ROBUST in Utrecht. ROBUST streeft naar het realiseren van een flexibel elektriciteitssysteem, waar flexibele bronnen zoals bidirectionele elektrische auto’s en stationaire batterijen worden ingezet om het net te ontlasten. Doordat bidirectionele elektrische auto’s zowel kunnen laden als ontladen, kunnen ze ingezet worden als batterij op wielen.

Kijk de NVDE-webinar direct hieronder terug (Bart van der Ree vanaf de 20e minuut).

Flexibel elektriciteitssysteem met bidirectioneel ladende auto’s

De tweede webinar werd gegeven door Nico Brinkel, projectleider en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, bij kennis- en innovatiecentrum en ROBUST projectpartner ElaadNL. ElaadNL organiseert regelmatig webinars rondom thema’s als slim laden en testen. Nico richt zich in zijn onderzoek op elektrische auto’s en de integratie van elektrische auto’s in het elektriciteitsnet. Eén van de lopende projecten is ROBUST en daar houdt hij zich vooral bezig met de vraag hoe we ervoor gaan zorgen dat flexibele energiebronnen, kort gezegd flexibiliteit, in het energiesysteem optimaal benut worden.

Het huidige elektriciteitsnet wordt op bepaalde momenten overvraagd. Nico onderzoekt de inzet van verschillende nettarieven als stimulatie om laden uit te stellen naar rustige momenten. Door prijsprikkels wordt de laadpiek rond 18 uur flink verminderd en verplaatst deze laadvraag zich naar een later en rustiger tijdstip. FLEET is een project mede gefinancierd door de Topsector Energie subsidie van het Ministerie van EZK dat zich hier specifiek op richt in Utrecht. In ROBUST wordt de betekenis van die resultaten voor flexibiliteitsoplossingen en implementatie van flexibiliteit in een energiesysteem in Utrecht en Arnhem verder onderzocht. Na de presentatie schoven ROBUST-partners Henk Fidder van Stedin en Matthijs Kok van Gemeente Utrecht aan om vragen te beantwoorden.

Kijk de ElaadNL Webtalk direct hieronder terug.